“Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών” (ΥΠ.ΕΣ. 31813/24-04-2019)

“Αναγραφή κωδικών (συμβατικών) αριθμών στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των στρατιωτικών” (ΥΠ.ΕΣ. 31813/24-04-2019)

Leave a Reply