Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ. για Ειδικούς Συνεργάτες, Γενικούς Γραμματείς, απόσπαση υπαλλήλων οι οποίοι εξελέγησαν, αλλά δεν κατέλαβαν αιρετό αξίωμα

Leave a Reply