ΚΥΑ 2019 – Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση Προϋπολογισμών Δήμων έτους 2020

ΚΥΑ οδηγίες για κατάρτιση Προϋπολογισμού Δήμων 2020

Leave a Reply